W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 

ul. Czarnieckiego 16
37–500 Jarosław

 

tel.: (+48) 16 624 46 40
fax: (+48) 16 624 46 40

 

email: uczelnia@pansjar.edu.pl 

 

NIP: 7921794406
REGON: 650894385

Ochrona Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO pragniemy poinformować Państwa o jego najważniejszych założeniach.

RODO ma za zadanie ujednolicić przepisy dotyczące ochrony danych osobowych  oraz usprawnić przepływ danych w państwach Unii Europejskiej. RODO jest aktem całościowym i bezpośrednio wiążącym, niewymagającym implementacji do krajowego porządku prawnego. Polskim aktem odnoszącym się do ochrony danych osobowych jest ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r., która uszczegóławia przepisy RODO.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) przetwarzanych w PWSTE w Jarosławiu jest Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, reprezentowana przez Jego Magnificencję Rektora. Administrator danych ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, a także zobowiązany jest – uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia – wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO.

W związku z wejściem w życie RODO został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), który jest odpowiedzialny za nadzór i bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w PWSTE w Jarosławiu. Dane kontaktowe do inspektora: iod@pwste.edu.pl.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer PESEL, dane adresowe, adres IP, adres e-mail lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.


RODO przyznaje osobie, której dane dotyczą następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego,
 • prawo do wycofania zgody w każdym czasie bez negatywnych konsekwencji dla operacji przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Każda osoba, której dane są przetwarzane zostaje poinformowana o tym, kto jest administratorem jej danych osobowych, na jakiej podstawie odbywa się przetwarzanie, przez jaki okres dane będą przechowywane, jakie prawa przysługują osobie, której dane są przetwarzane.

RODO wprowadza następujące zasady odnoszące się do przetwarzania danych osobowych:

 • dane przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście dla osoby, której dane dotyczą,
 • dane zostają zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • dane muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • dane muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • dane muszą być przechowywane w formie uniemożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą i przez okres  nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane,
 • dane muszą być przetwarzane w sposób zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.

Szczegółowe procedury dotyczące ochrony danych osobowych zostały określone w Zarządzeniu nr 66/2019 Rektora z 18.06.2019 r.
Zarządzenie nr 66/2019 Rektora z dnia 18.06.2019 r.Powiadom znajomego