Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie - adiunkt
Deklaracja przystąpienia do konkursu - adiunkt
Oświadczenie o niekaralności
Klauzula zgody informacyjna dla kandydatów do pracy
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie